przydomowe oczyszczalnie ścieków

szeroki zakres produktów i usług

nowoczesne rozwiązania

oczyszczalnie osiedlowe i komercyjne


Wod-Kan, usługi wodno - kanalizacyjne

Wykonujemy przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej do budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz komercyjnych.

Prace wykonujemy stosując nowoczesne technologie i profesjonalny sprzęt budowlany. Nasze wieloletnie doświadczenie i szeroka praktyka obejmująca m.in. przyłącza do różnej wielkości budynków od domków jednorodzinnych i wielorodzinnych do dużych obiektów komercyjnych oraz odwodnienia dróg, parkingów i budynków, stanowi podstawę do oferowania przez nas wysokiej jakości usług.

W zależności od wymagań lokalnych zakładów wodociągowych, wykonujemy przyłącza z rur PCV ( łączymy je metodą kielichową za pomocą uszczelek gumowych lub kształtek kołnierzowych ) oraz rur PEHD (do łączenia których wykorzystujemy własne zgrzewarki elektrooporowe ). W tym celu zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników posiadających uprawnienia zgrzewaczy rurociągów z PEHD metodą doczołową i elektrooporową wydanych przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Odział Dolnośląski oraz uprawnienia do zgrzewania sieci z PEHD wydane przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. we Wrocławiu.

Abyśmy mogli rozpocząć prace budowlane dla przyłączy zewnętrznych Inwestor powinien przejść następującą drogę:

1. Wystąpienie o warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

2. Po uzyskaniu warunków technicznych należy wykonać dokumentację projektową.

3. Wykonany projekt przyłącza należy uzgodnić z zarządcami sieci, przejścia przyłącza przez działki drogowe i/lub inne (np. działki prywatne) należy uzgodnić z ich właścicielami, pozyskując stosowne zgody. Niezbędne jest pozyskanie zgody od wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli. Następnie projekt należy złożyć do uzgodnienia na Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP).

4. Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień, projekt należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce inwestycji Wydziału Architektury i Budownictwa. Budowa przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z Prawem Budowlanym nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

W przypadku gdy poza przyłączami należy wykonać jeszcze sieć wodociągową i/lub sieć kanalizacji sanitarnej konieczne już jest pozwolenie na budowę.

Uwaga: do wykonania robót budowlanych można przystąpić po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę ( 14 dni od daty jej wydania ) i po 7 dniach od powiadomienia Nadzoru Budowlanego wraz ze złożeniem stosownych dokumentów zgodnie z Art. 41 Prawo Budowlane.


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 663 571 704

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w branży przydomowych oczyszczalni ścieków, dzięki czemu jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Projekt i wykonanie oczyszczalni najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej firmie, która będzie w stanie ocenić czy działka i warunki wodno-gruntowe będą odpowiednie dla danego rozwiązania.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do firm i instytucji jak i do osób prywatnych, a każdego klienta traktujemy indywidualnie i tak samo profesjonalnie.

Zapraszamy do kontaktu, nasi pracownicy zawsze chętnie i profesjonalnie pomogą Państwu w doborze rozwiązań najlepiej dopasowanych do Państwa potrzeb i wymagań.