przydomowe oczyszczalnie ścieków

szeroki zakres produktów i usług

nowoczesne rozwiązania

oczyszczalnie osiedlowe i komercyjne


Myjnia bezdotykowa
Rozwijamy się dzięki Unii Europejskiej
- Tytuł projektu: "Dywersyfikacja działalności firmy Instalgrunt Paweł Thiel"
- Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
- Działanie 1.5 "Rozwój produktów i usług w MŚP"
- Poddziałanie 1.5."Rozwój produktów i usług w MŚP - konkurs horyzontalny"
- Schemat 1.5 A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE:

Celem ogólnym projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Instal Grunt Paweł Thiel poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie nowoczesnej technologii mycia pojazdów. Cel ogólny będzie możliwy do osiągnięcia dzięki wyznaczeniu pozostających z nimi w bezpośredniej korelacji celów szczegółowych:

a) poniesienia potencjału technicznego przedsiębiorstwa - cel ten będzie możliwy do realizacji dzięki zakupowi nowoczesnej myjni oraz wykonaniu prac budowlanych dot. posadowienia myjni,

b) wprowadzenia do oferty wnioskodawcy nowego produktu/usługi - samoobsługowego mycia samochodów,

c) podniesienia potencjału kadrowego wnioskodawcy dzięki zwiększeniu zatrudnienia pracowników, który będą obsługiwali nowo zakupioną myjnię.

Cel główny i cele szczegółowe są spójne z celem działania 1.5. tj "Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP".


PLANOWANE EFEKTY:

Realizacja przewidzianego do wykonania w ramach niniejszego projektu, zakresu zadań, przyniesienie szereg korzyści w praktyce gospodarczej przedsiębiorstwa.

Pozytywne aspekty realizacji projektu będą przejawiać się w następujących sferach:

1 - sfera produktów/usług:
a) wdrożenie nowych usług do oferty przedsiębiorstwa,
b) wyróżnienie oferty produktowej przedsiębiorstwa na tle innych myjni.

2 - sfera organizacji i zarządzania:
a) wzrost wydajności wykorzystywanych środków,
b) poprawa skuteczności i sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa,
c) szybka reakcja na dynamiczne zmiany otoczenia.

3 - sfera ekonomiczna:
a) przyrost przychodów wynikający z wprowadzenia nowego, konkurencyjnego produktu/usługi.


WARTOŚĆ PROJEKTU:
561384,62 PLN


WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
165525,2 PLNMyjnia bezdotykowa

Dlaczego warto?
Taki sposób mycia to ciesząca się niezwykłą, stale rosnącą popularnością metoda mycia samochodów. Powodem tak ogromnego zaufania użytkowników aut do myjni bezdotykowych jest coraz większa wiedza na temat ryzyk związanych z korzystaniem z myjni szczotkowych i jednocześnie dostrzeganie przez nich mnóstwa zalet mycia bezdotykowego. Istnieje wiele powodów, dla których myjnie bezdotykowe przewyższają inne sposoby mycia aut, poniżej wymieniamy najważniejsze z nich.

Bezpieczeństwo lakieru
Mycie bezdotykowe często nazywane jest "myciem bez zarysowań" gdyż korzystanie z myjni odbywa się bez użycia szczotek oraz gąbek mogących uszkodzić lub zniszczyć lakier. Jako dodatkową opcję zabezpieczającą należy także uznać nanoszony na powierzchnię samochodu gorący nano-wosk chroniący lakier przed szkodliwym działaniem promieni UV, mikrozarysowaniami i nowymi zabrudzeniami.

Dokładne mycie
Działanie chemiczne środka czyszczącego w połączeniu z odpowiednią temperaturą i wysokim ciśnieniem wody zapewnia doskonałe rezultaty mycia, niemalże identyczny z efektem mycia przy użyciu szczotek ale bez ryzyka z tym związanego. Po skorzystaniu ze wszystkich programów myjni otrzymujemy wyjątkowo atrakcyjny efekt czystego, błyszczącego lakieru bez zacieków.

Niskie koszty
Koszty ponoszone na myjni bezdotykowej mogą być nawet kilkukrotnie niższe niż na myjniach samochodowych oferujących konkurencyjne rozwiązania. Niezwykle istotnym atutem jest także samoobsługa, dzięki czemu użytkownik sam wybiera zakres ( a więc i czas ) mycia oraz porę jego wykonania.

Zapraszamy! Dziadowa Kłoda ul. Słoneczna ( działka 211/15 )

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 663 571 704

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w branży przydomowych oczyszczalni ścieków, dzięki czemu jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Projekt i wykonanie oczyszczalni najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej firmie, która będzie w stanie ocenić czy działka i warunki wodno-gruntowe będą odpowiednie dla danego rozwiązania.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do firm i instytucji jak i do osób prywatnych, a każdego klienta traktujemy indywidualnie i tak samo profesjonalnie.

Zapraszamy do kontaktu, nasi pracownicy zawsze chętnie i profesjonalnie pomogą Państwu w doborze rozwiązań najlepiej dopasowanych do Państwa potrzeb i wymagań.