Przetargi


Zapytanie ofertowe - aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ci¶nieniem
Zapytanie ofertowe w ramach projektu "Dywersyfikacja działalno¶ci firmy Instal Grunt Paweł Thiel" planowanego do realizacji ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolno¶l±skiego na lata 2014-2020 (O¶ priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 "Rozwój produktów i usług w M¦P"; Poddziałanie 1.5.1 "Rozwój produktów i usług w M¦P - konkurs horyzontalny"; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjno¶ci produktowej i procesowej M¦P
POSTĘPOWANIE NR 002/2015
kliknij aby pobrać dokument ( .docx )
Informacja o wyłonieniu wykonawcy myjni ( .pdf )Zapytanie ofertowe - roboty budowlane
Zapytanie ofertowe w ramach projektu "Dywersyfikacja działalno¶ci firmy Instal Grunt Paweł Thiel" planowanego do realizacji ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolno¶l±skiego na lata 2014-2020 (O¶ priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 "Rozwój produktów i usług w M¦P"; Poddziałanie 1.5.1 "Rozwój produktów i usług w M¦P - konkurs horyzontalny"; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjno¶ci produktowej i procesowej M¦P
kliknij aby pobrać dokument ( .docx )
Informacja o wyborze wykonawcy budowlanego ( .pdf )