Oczyszczalnie Kingspan


1. Oczyszczalnia Biopura

Biologiczna oczyszczalnia BioPura jest skutecznym i niedrogim rozwiązaniem stworzonym z myślą o lokalizacjach nie mających możliwości podłączenia do kanalizacji zbiorowej.

Zbiornik wykonany jest z polietylenu, dzięki czemu jest trwały i odporny na działania agresywnych środków, posiada on także ożebrowaną konstrukcję zapewniającą wysoką stabilność oraz odporność na działanie sił gruntowych.

Oczyszczalnia korzysta z nowoczesnej technologii oczyszczania za pomocą zanurzonych złóż biologicznych, dzięki czemu oferuje niezwykle wysoką skuteczność przy niewielkich rozmiarach i kosztach eksploatacji.

Oczyszczone ścieki możemy odprowadzić do gruntu poprzez odpowiednie drenaże, studnię chłonną lub pakiety. Istnieje także możliwość ( po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń ) odprowadzania do zbiorników wód powierzchniowych takich jak rowy, rzeki, stawy czy jeziora.

Dane techniczne      Przekrój      Szkic ( .pdf )


Zalety:
Bardzo wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A1:20 09
Całkowicie zautomatyzowana praca
Ożebrowany, trwały zbiornik z PE
Niewielkie gabaryty umożliwiające niedrogi i szybki montaż
Nie trzeba dodawać biopreparatów
Tania w eksploatacji
Niezawodna i ekonomiczna

Działanie:
ETAP I: dopływ ścieku surowego do osadnika wstępnego
ETAP II: dopływ ścieku do I części tlenowej-biologicznej
ETAP III: dopływ ścieku do II części tlenowej-biologicznej
ETAP IV: dopływ ścieku do osadnika wtórnego


            

2. Oczyszczalnia BioDisc

Oczyszczalnie BioDisc zapewniają skuteczne, wydajne, ekologiczne i niezawodne odprowadzanie ścieków, stworzone zostały z myślą o budownictwie jedno- i wielorodzinnym nie mającym dostępu do zbiorowej sieci kanalizacyjnej.

Ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków doskonale sprawdzają się w miejscach, gdzie oczyszczone ścieki muszą być rozsączane w gruncie lub są odprowadzane do rowu / cieku wodnego ( za zgodą odpowiedniego urzędu ) oraz tam, gdzie osadniki gnilne nie spełniają standardów nałożonych przez przepisy.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest najekologiczniejszym i najekonomiczniejszym rozwiązaniem problemu gospodarki wodno-ściekowej. Technologia biologiczno-mechanicznej oczyszczalni BioDisc umożliwia przeprowadzenie całego procesu oczyszczania ścieków w jednym urządzeniu o kompaktowej budowie.

W 2005r. oczyszczalnie BioDisc zostały poddane 40 tygodniowemu, rygorystycznemu testowi, mającemu umożliwić ocenę skuteczności działania, w ramach zobowiązania Kingspan Environmental niezbędnej do spełnienia wymogów wchodzącej wówczas w życie normy europejskiej dotyczącej małych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie te uzyskały certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, dzięki bardzo wysokiej skuteczności usuwania zanieczyszczeń (95%) w różnych warunkach i ilościach dopływających ścieków.

Oczyszczalnia przydomowa BioDisc spełnia warunki niezbędne do otrzymania dotacji z NFOŚiGW ( projekt jest realizowany za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego ).

Badania wykazały także:
oczyszczalnie przydomowe BioDisc funkcjonują bezgłośnie i bezzapachowo
wymagają jedynie minimalnych nakładów konserwacyjnych
mają możliwość łatwego dostępu podczas prac serwisowych
cechują się wysoką bezawaryjnością i trwałością
niskie zapotrzebowanie na energię - 1,3kW /dzień
generują jedynie niewielkie ilości osadu i posiadają dużą zdolność jego magazynowania


Dane techniczne         Przekrój         Ulotka ( .pdf )