Galeria


Naturalne oczyszczalnie ścieków:

Oczyszczalnie biologiczne:

Kopiemy fundamenty, zasypujemy i zagęszczamy:

Przyłącze elektryczne, wykopy pod kable:

Oczyszczalnie:

Odwodnienie:

Sieci wodociągowe i przyłącza:

Pracujemy ekstremalnie, osiedle Słoneczna Dolina zima 2011:

Metamorfoza, osiedle Słoneczna Dolina lato 2011:

Odprowadzenie wód opadowych:


Kanalizacje:

Kanalizacje teletechniczne: